Unošenje tudjih ili netačnih podataka je krivično delo lažnog predstavljanja.