Starosni uslovi za dobijanje vozačke dozvole

Starosni uslovi za dobijanje vozačke dozvole Vozačku dozvolu, odnosno, u propisanim slučajevima, probnu vozačku dozvolu može dobiti lice koje je navršilo: 15 godina za kategoriju M, 16 godina za kategoriju F, 16 godina za kategorije AM i A1, 17 godina za kategoriju B, 18 godina za kategoriju A2, 18 godina za kategorije B1, 18 godina za kategorije C1 i C1E, 21 godinu za kategorije BE, C, CE, D1, D1E, 24 godine za kategorije D i DE,…

Da li probna vozačka dozvola važi u inostranstvu? – Sve što treba da znate o novim propisima o probnoj dozvoli

Da li probna vozačka dozvola važi u inostranstvu? – Sve što treba da znate o novim propisima o probnoj dozvoli   Koliko probna dozvola traje / važi: Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, B1 i B sa rokom važenja: dve godine – licima koja su položila…