Odnos prema pešacima – Svi razlozi zašto su pešaci ugroženi u saobraćaju

Propisi koji regulišu odnos vozača prema pešacima Kada je reč o obuci pešaka, i pored velikog broja poginulih pešaka, ne postoji nijedna institucija koja bi se bavila obrazovanjem pešaka za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Zbog neposedovanja spoljašnje zaštite, pešaci imaju status ranjivih učesnika u saobraćaju jer prilikom kontakta sa vozilom gotovo uvek bivaju povređeni.  …

Detaljnije

Termini koji se koriste u saobraćaju​

Termini koji se koriste u saobraćaju 1) saobraćaj je kretanje vozila i lica na putevima, čije je ponašanje uređeno u cilju njegovog bezbednog i nesmetanog odvijanja, 2) put je izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima, 3) javni put je put od opšteg značaja…

Detaljnije