Oduzimanje vozila

Prekršaji za koje se oduzima vozilo Vozačima koji su u protekle dve godine pravosnažno osudjeni za najmanje dva teža prekršaja, policija može oduzeti vozilo. U Zakonu stoji da policija može oduzeti vozilo do okončanja postupka ali tumačenje je da vozilo može biti i trajno oduzeto. Član iz Zakona o bezbednosti saobraćaja: Privremeno oduzimanje predmeta može…

Detaljnije

Saobraćajne kazne u Srbiji 2024. godine.​

Saobraćajne kazne u Srbiji za 2024. godinu Dugo smo se protivili objavljivanju kazni za saobraćajne prekršaje jer mislimo da ako poštujemo propise, ne treba da znamo kolike su kazne. Nažalost, sve više komentara i poruka na društvenim mrežama dobijamo sa pitanjima kolike su kazne za pojedine prekršaje.  Zato, u nastavku objavljujemo sve kazne sa detaljnim…

Detaljnije