Odnos prema pešacima – Svi razlozi zašto su pešaci ugroženi u saobraćaju

Propisi koji regulišu odnos vozača prema pešacima Kada je reč o obuci pešaka, i pored velikog broja poginulih pešaka, ne postoji nijedna institucija koja bi se bavila obrazovanjem pešaka za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Zbog neposedovanja spoljašnje zaštite, pešaci imaju status ranjivih učesnika u saobraćaju jer prilikom kontakta sa vozilom gotovo uvek bivaju povređeni.  …

Detaljnije